Tips på hur vi kan värna och skydda vår miljö

environment-2948299_1920

Även om det idag talas mycket om hållbarhet och vikten av att värna om miljö och natur, är det ändå främst i politiska sammanhang detta sker. Du känner säkert igen begrepp och andra viktiga aspekter det talas om när det kommer till hur vi på jorden ska leva för att säkra en trygg framtid för miljön och framtida generationer. Tyvärr är miljötänket fortfarande något vi ännu har mycket kvar att jobba med på det individuella planet. Många människor vet faktiskt inte tillräckligt om vad man på sitt eget håll kan göra för att dra sitt strå till stacken.

Att sortera soporna rätt, köpa solpaneler eller kanske byta ut all belysning till lågkonsumtionslampor är några viktiga inslag i människors vardag som i hög grad är ett hjälpande bidrag för vår gemensamma framtid. Men hur går detta till i praktiken?

Sortera sopor
Felsorterat avfall kan vara förödande för miljön eftersom sopor rent generellt innehåller mängder av gifter som i allra högsta grad påverkar natur och miljö. Det finns faktiskt ett särskilt direktiv från EU gällande just avfall, vilket är en typ av program som alla medlemsländer ska följa. Programmet innehåller mål och även åtgärder för att nå syftet att minska det skadliga avfallets påverkan på miljön.

Som privatperson bör du, om du inte redan nu gör detta, sortera separat:

  • Matavfall
  • Plast
  • Textil
  • Elektronik

Hållbar elektricitet – installera solceller
Vi förbrukar oerhört mycket elektricitet i vår vardag och det är något vi definitivt bör stanna till och tänka om. Hur kan vi i varje hushåll förhålla oss bättre till elkonsumtionen och vilka åtgärder kan vi på egen hand ta till?

Att använda solceller för att generera elektricitet hemma är en väldigt bra åtgärd när det kommer till långsiktigt miljötänkande. Det är än idag ingenting vi ser hos majoriteten av hushåll, men ju mer information som når ut desto fler privatpersoner kommer garanterat att installera solceller. Det är inte bara det bästa alternativet rent miljömässigt utan även en bra ekonomisk investering.

Saker att tänka på när du köper solceller:

  • Hur ser din tomt ut? Hur är ljusintaget?
  • Takets lutning är viktigt att ta in i beräkningen eftersom det påverkar ljusintaget. Välj rätt position på dina solceller för att maximera ljus.

Huruvida du väljer att använda solceller för att generera elektricitet hemma eller inte är upp till dig, men vi bör var och en mer aktivt börja tänka miljömedvetet. Den yngre generationen är bättre förberedd och informerad än äldre generationer, men lång tid har gått utan något större engagemang från jordens befolkning men nu måste vi alla agera och jobba för en hållbar planet!